Bernt Johansson
Wilhelm Bergewing | Bernt Johansson | Helge Nysell | Einar Person | Oscar Person | Herman Södersten

Efter start i livet år 1922 i Hasselfors har Karlskoga blivit hans hemort. Det skedde först i ett borgerligt yrke, varvid han samtidigt odlade sin hobby inom en ABF-cirkel i modellteckning. Cirkeln måtte ha varit sällsynt stimulerande och flera deltagare, som redan kunde kalla sig konstnärer, mötte upp för att få tillfälle att utnyttja modell. För Bernt Johansson blev det fortsättning i form av korrespondentsstudier. Även dessa gav lyckat resultat. Vid ABC-skolans elevutställningar förvärvade han först ett andra och sen ett första pris.

Helt naturligt gav detta mersmak och nästa steg riktades mot utbildning för konstnärsyrket. Studierna bedrev han vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. Åren 1949-52 ägnade han åt dess avdelning för grafik och illustration med Nils Wedel som lärare. Det sista året fick han förtroendet att vara biträdande lärare.

Undervisning fick också bidra till försörjningen för den unge konstnären, när han återvänt till hembygden. Som teckningslärare vid skolor i Degerfors och Karlskoga samt inom studieförbunden har han inspirerat många ungdomar. Den verksamheten har med åren trappats ner.

Bernt Johansson har berättat, att de möjligheter han fick i Göteborg att se särskilt fransk grafik betytt mycket för honom. Han fängslades t.ex. av Georges Rouaults speciella teknik. Kanske är de breda och luddiga konturer man långt senare återfinner i somliga stadsbilder en reminicens därifrån.

Sina motiv ville han gärna ha avgränsade och koncentrerade. Figurteckning passade bra i det hänseendet. Både barn och gamla fick vara modell. Motiv med stadsbilder var också frestande för en tecknare. Senare har han dessutom gett sig ut i det öppna landskapet. Där framhäver han ofta på tecknares vis kontrasten mellan ljusa och mörka partier. Den plöjda åkern omges av annan mark och om kompositionen så fodrar växer ett träd eller några buskar upp även där de inte finns i synfältet.

Tekniskt har Bernt Johansson särskilt fängslats av torrnålens möjligheter. Redan tidigt skaffade han en egen press och har sedan dess alltid själv tryckt sina grafiska blad. För honom hör detta ihop med arbetet på bilden. Men vi får dessutom ofta möta honom som tecknare eller i pasteller, då gärna med en enhetlig färgskala t.ex. i blått.

Ur provinsiell synpunkt ligger Karlskoga i en gränsbygd. För ortens konstnärer betyder detta inriktning åt både Närke och Värmland. Bernt Johansson har betygar att kontakterna genom de båda länens konstföreningar betytt mycket för honom. I den ständigt pågående förnyelseprocessen har konstföreningarnas regelbundna utställningar fungerat som prov på hur försöken lyckats. Han är en flitig utställare och har deltagit i ett stort antal samlingsutställningar. Separat har han visat sina verk hemmavid men också i Stockholm och Göteborg, samt i ett par avlägsnare landsortsstäder.

Bernt Johansson kan känna uppmuntran av att vara representerad i flera museer och hos offentliga förvaltningar. utmärkelser har han fått i form av Slöjdföreningens skolas resestipendium samt kulturstipendier från Örebro och Värmlands läns konstföreningar, Örebro läns landsting och Karlskoga kommuns kulturstipendium 1968.
Bernt Johansson avled i Karlskoga den 20 mars 2001

 

 

 

Källa: 
Holmström, Algot:
Länets konst 1978, Örebro, 1978.

Bernt Johansson
Bernt Johansson 1968

 

 

Ylva
Ylva, torrnålsgravyr

 

Torget Karlskoga
Torget Karlskoga

 


En minnesutställning med teckningar och grafik öppnades i Karlskoga konsthall den 10 augusti 2002. Vännen och kollegan
John Waller sammanställde ett litet urval ur den mer än 4000 verk stora samling som Bernt lämnade efter sig.  
Bernt Johanssons efterlämnade verk har av arvingarna donerats 
till Karlskoga kommun som också beslutat att ta emot gåvan.
Samlingen med hans efterlämnade verk kommer nu att katalogiseras och ställas i ordning av kommunen som tar pensionerade kultursekreteraren John Wallers tjänster i anspråk. Tanken med donationen är att konstsamlingen på 
olika sätt ska komma allmänheten till godo genom utställningar 
och att bilderna ska placeras på kommunala förvaltningar.


Bernt Johansson minnesutställning 2002